Obchodní podmínky

Reality ve Španělsku

 

Poskytujeme veškerý právní servis za účelem realizace převodu vlastnického práva k nemovitosti na příslušném katasrtálním úřadu, včetně všech služeb souvisejících s tímto převodem. Tyto služby jsou zahrnuty již v ceně nemovitosti. Naše služby nezahrnují fiskální reprezentaci! 

Fiskální reprezentace:

Pro účely zákonů č.18 a 19/1991 ze dne 6. června určit daňového zástupce či určit zástupce ve Španělsku při nákupu nemovitosti, v případě pokud kupující není daňovým rezidentem na území Španělska. Tento má právo vystupovat před jakoukoli veřejnou nabo soukromou kanceláří, delegací financí, orgánů a státních orgánů. Předložit daňová přiznání, vypořádání a doplňkovou dokumentaci požadovanou daňovými předpisy a také splnit požadavky státní správy za účelem nápravy chyb zaznamenaných při prezentaci prohlášení. Zastupovat před jakýmkoli úřadem, orgánem nebo správou veřejnou i soukromou s  možností požadovat, předkládat a vyzvednout veškerou související dokumentaci, atd.

Je třeba uvést fiskálního zástupce nejpozději do 14-ti dnů před podpisem notářského zápisu. V opačném případě Vám bude automaticky přiřazena advokátní kancelář Oscar Torre Sarmiento, C/ San Tarsicio 18-3 F, 03187 Los Montesinos, Torrevieja,

tel: +34 619770927

 

V ceně nemovitosti nejsou zahrnuty daně a notářské poplatky.

 

 

Jedná se o koupi nemovitostí z druhé ruky a novostaveb.

  1. Musíte sebou přivést platný cestovní pas nebo OP a 2 průkazové  fotografie (na vyřízení potřebných formalit).
  2. na rezervaci nemovitosti.
  3. Bude třeba, abyste přijeli na dobu nejméně tří dnů. Tento čas je potřebný na prohlídku nemovitostí, kontrakt atd.
  4. Termín Vašeho příjezdu do Španělska musí být sdělen naší realitní kanceláři minimálně 7 dní předem, abychom se Vám mohli věnovat na 100 %.
  5. Při druhé cestě do Španělska na ukončení koupě, bude třeba minimálně 2 dny na provedení notářského zápisu a další úkony spojené s koupí nemovitosti. (V tomto případě Vám naše realitní kancelář nabízí možnost udělení plné moci před notářem již při první návštěvě, aby Vás mohla zastoupit při notářském zápisu.)
  6. Při využití hypotečního úvěru můžete získat 50 až 60 % ceny nemovitosti, většinou se úrok pohybuje mezi 4–6 % a bankovní poplatek za vyřízení hypotéky je okolo 1 % z celkové částky úvěru. Při vlastním právním zajištění koupě nemovitosti je hlavní osobou španělský státní notář, který je odpovědný za celou transakci mezi kupujícím a prodávajícím a dohlíží na to, aby odpovídala španělskému právu.
  7. Výdaje spojené s koupí nemovitosti všeobecně jsou závislé na ceně transakce a běžně dosahují přibližně 13 - 14% kupní ceny.
  8. Daň z převodu majetku:
  9. (platí u koupě nemovitostí tzv. z druhé ruky) 10 % připadá na daň z nemovitosti ( pevná sazba v autonomních oblastech Valencie) a cca 3-4 % na notářské poplatky.